Afrika

De woestijnen van Zuid-Afrika vormen een perfecte radio-stille omgeving voor de hoge frequentie en mid-frequentie-‘arrays’ die een essentieel onderdeel vormen van SKA’s baanbrekende telescoop. Niet alleen Zuid-Afrika is gastheer voor componenten van de SKA. In acht partnerlanden op het Afrikaanse continent zullen ook radiotelescopen komen te staan; op die manier leveren ook zij een bijdrage aan het netwerk dat wetenschappers de meest geavanceerde radiotelescoop ter wereld biedt.

SKA Telescopes in South Africa and across the entire continent. Here showing the Mid Frequency Aperture Array and Dish Antenna

Een artist impression van SKA-antennes in Zuid- Afrika en over het hele continent. Op de afbeelding staan de mid-frequentie aperture arrays en schotelantennes. Copyright: SKA Organisatie.

KAT7

De KAT7-telescoop in gebruik. Copyright: SKA Organisatie.

Zuid-Afrika is al gastheer voor de KAT7-telescoop, een belangrijke testfaciliteit voor in de eerste instantie de MeerKAT-telescoop, een systeem met 64 schotels, dat een voorloper vormt voor de SKA. In de eerste fase van de SKA wordt MeerKAT uitgebreid met 190 SKA schotelantennes. Dit is momenteel in ontwikkeling; de verwachting is dat het over een paar jaar online komt.

In de tweede fase worden de mid frequentiey ‘aperture array’-antennes ontwikkeld; de verwachting is dat deze in gebruik kunnen worden genomen na 2020. Hiermee zal de SKA compleet zijn een heeft Zuid-Afrika een leidende positie in een wetenschappelijke onderneming.

Klik hier om de SKA site in Zuid-Afrika te zien op Google maps. 

Een fantastisch panoramabeeld van de SKA-site in Zuid-Afrika is hier te zien (externe link).

SKA Voorlopers – MeerKAT and KAT-7

South Africa’s KAT-7 telescope catches the last rays of light as the sun sets over the Karoo desert. The seven-dish KAT-7 is being used as an engineering test bed to refine South Africa’s SKA precursor telescope MeerKAT. Credit: Rupert Spann

Zuid-Afrika’s KAT-7 telescoop vangt de laatste zonnestralen op tijdens de zonsondergang in de Karoo woestijn. De uit zeven schotels bestaande KAT-7 wordt gebruikt als een technologische testfaciliteit om Zuid-Afrika’s SKA-voorloper de MeerKAT te verfijnen.   Copyright: Rupert Spann.

De MeerKAT-telescoop wordt momenteel ontwikkeld in de Zuid-Afrikaanse Karoo regio, op de plek waar het uiteindelijke hart van de SKA-telescoop zich zal bevinden. MeerKAT Is een voorloper van het hele SKA-systeem en zal als onafhankelijk instrument door wetenschappers gebruikt worden om belangrijke wetenschap te bedrijven, voordat het onderdeel wordt van de eerste fase van SKA.

Als MeerKAT klaar is, zullen de 64 offset Gregoriaanse schotels, elk 13,5 meter in doorsnee, wetenschappelijke data van onschatbare waarde opleveren, voordat de complete SKA-telescoop operationeel wordt. De eerste zeven schotels zijn klaar en heten KAT-7. Ze leveren nu al waardevolle wetenschap op. Deze eerste schotels zijn in 2014 geplaatst. Samen met Zuid-Afrikaanse bedrijven, universiteiten en instituten over de hele wereld, heeft het Zuid-Afrikaanse team technologieën en systemen voor MeerKAT ontwikkeld, inclusief innovatieve composiet telescoop-schotels en vernieuwende hardware voor signaalverwerking en algoritmes.

Dankzij deze innovaties, in combinatie met de enorme schaal van het SKA-project, zijn de eerste vijf waarneemjaren van de telescoop voor tien grote radio sky surveys al toegewezen aan internationale project teams .

Meer over de specificaties van de MeerKAT, KAT-7 en de SKA werkzaamheden in zuidelijk Afrika is te vinden op de SKA Africa website.

Directe links

Interessante feiten

  • In 2013 werden op alle zeven KAT-7 schotels “koude” radio-antennes geplaatst, een handeling die de succesvolle voltooiing van de antennes markeerde.
  • Het eerste sterrenkundige beeld dat met de koude ontvangers werd gemaakt, was dat van sterrenstelsel Centaurus A, waarin de intense radiostraling veroorzaakt wordt door een enorm zwart gat in het centrum van het stelsel.

 

 

Also In this section