SKA Tijdlijn

De tijdlijn van SKA

Het idee voor SKA kwam oorspronkelijk in 1991 en een internationale werkgroep werd opgezet in 1993. Dit leidde tot de ondertekening van een overeenkomst tussen deelnemende instituten in 2000. In 2006 werd er een lijst opgesteld met mogelijke locaties voor de telescoop. Een belangrijk moment was de start van het PrepSKA project in 2008 waarin voorbereidend werk voor de ontwerp en constructiefase werd verricht. De huidige SKA Organisatie werd in 2011 opgericht. Een definitieve keuze voor de locatie van SKA werd in 2012 gemaakt. De start van de pre-constructiefase in 2013 vond plaats na ontvangst en evaluatie van voorstellen van multinationale consortia die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van de verschillende onderdelen van SKA.

De bouw van SKA Fase 1 zal tussen 2018 en 2023 plaatsvinden. Sterrenkundigen zullen, naar verwachting, vanaf 2020 de eerste metingen kunnen verrichten. Een tweede bouwfase volgt vanaf 2025, waarin het aantal antennes en schotels fors zal toenemen en bovendien waarnemingen op hogere frequenties mogelijk worden.

Het volgende beeld laat een grafische representatie zien van een aantal belangrijke momenten in de evolutie van de SKA. Voor een meer gedetailleerde tijdlijn van de uitgebreide ontwerpfase, klik hier.

 

SKA Timeline

Also In this section