ASTRON, the Netherlands Institute for Radio Astronomy, is leading the Dutch participation in the Square Kilometre Array and has been very actively involved right from the start in the early 1990’s. Based in Dwingeloo, ASTRON, an institute of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), built and operates a set of world-class radio facilities, including LOFAR – an SKA pathfinder. NWO and ASTRON represent the Netherlands on the SKA Board and at Members level.

ASTRON is closely involved in many of the SKA Consortia and is leading two of them: the Low Frequency Aperture Array (LFAA) consortium, building on the LOFAR experience and the Mid Frequency Aperture Array (MFAA) consortium. Major Dutch contributions to other Work Package Consortia include the Science Data Processor, the Central Signal Processor and Synchronisation and Data Transport. Activities in these three consortia are largely funded through the DOME project, a collaboration between ASTRON and IBM Research Zürich.

Astronomers from the Netherlands, at ASTRON, the Universities of Amsterdam, Groningen, Leiden and Nijmegen and the Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE; hosted by ASTRON) are active members of the SKA Science Working Groups.

 

ASTRON, het Nederlands instituut voor radioastronomie, heeft een leidende rol bij de Nederlandse bijdrage aan de Square Kilometre Array en is vanaf het begin in de vroege jaren negentig actief bij het project betrokken. ASTRON is een instituut van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

ASTRON is gevestigd in Dwingeloo en bouwt en beheert verschillende succesvolle radiotelescopen, waaronder de LOFAR telescoop, LOFAR is een pionier van de SKA telescoop. NWO en ASTRON vertegenwoordigen Nederland in het SKA bestuur en op het niveau van leden van de SKA Organisatie.

ASTRON is nauw betrokken bij de verschillende SKA consortia en leidt er twee, het Low Frequency Aperture Array (LFAA) consortium, voortbordurend op de ervaringen met LOFAR. Het tweede consortia dat onder leiding van ASTRON is het Mid Frequency Aperture Array (MFAA) consortia.

Andere werkpakketconsortia waar ASTRON een belangrijke bijdrage aan levert zijn de Science Data Processor, Central Signal Processor en Synchronisation and Data Transport. Activiteiten in deze drie consortia worden grotendeels gefinancierd door middel van het DOME-project, een samenwerking tussen ASTRON en IBM Research Zürich.

Nederlandse Astronomen bij ASTRON, de universiteiten van Amsterdam, Groningen, Leiden en Nijmegen en het Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE; gehost door ASTRON) zijn actieve leden van de SKA Science Working Groups.

Top